Şirketimiz Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

25.10.2018 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar ile,

Yönetim Kurulu Başkanlığına:

Yahya TOPLU,

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine:

İsmail KEMALOĞLU,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine

Ahmet GÜLDAL, Özay ÖZTÜRK, Ahmet TİRYAKİOĞLU, Fatih KAYA ve Gökhan GÜRBÜZ seçilmişlerdir.