Belirlenen Yeni Kira Ücreti ve Maniplasyon Ücretleri

Sayın Ürün Sahibi,

Tarafınızla akdedilmiş olan “Depo Kiralama Sözleşmesi” uyarınca, Şirketimizin Malatya Şubesi’ne depolanmak üzere teslim ettiğiniz ürünler, ilgili mevzuat ve anılan sözleşme hükümlerine göre hassasiyetle muhafaza edilmektedir.

Belirtmek gerekir ki; sadece depoculuk hizmeti veren şirketimizin en büyük gelir kalemi depo kira ücretlerinden oluşmaktadır. Ancak bildiğiniz üzere elektrik kullanım bedelleri ile asgari ücrette son dönemde yaşanan ciddi artışlar ve son olarak da vergi düzenlemeleri nedeniyle gelirlerimiz söz konusu giderleri karşılayamaz duruma gelmiştir.

Gelinen noktada Şirketimizin daha fazla zarara katlanamayacak olması ve size verdiğimiz depoculuk hizmetinin bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için söz konusu “Depo Kiralama Sözleşmesi” nin 6. Maddesinde yer alan kira ve maniplasyon ücretlerinde artış yapılmış, 7. Maddesi ile de ürünün depo girişinde ise analiz yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Yukarıda izah edilen nedenlerle; sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda; tüm mudilerimiz için 14.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde (Bu tarihten öncesi için sözleşmede belirlenen depo kira ücreti tahakkuk ettirilecektir.) depo kira ücretlerinin KDV dahil 10,00 TL/Ürün Miktarı/Gün olarak, manipülasyon ücretinin de (KDV dahil) depo girişinde 75 TL/Ton, depo çıkışında ise 75 TL/Ton olarak uygulanması   kararlaştırılmıştır. Zorunlu hale getirilen analiz ücreti ise ürünün depoya girişinde her bir parti için 90 TL+KDV olmuştur.

Bununla birlikte, kararlaştırılan yeni depo kira ücretini kabul etmemeniz halinde ürünlerinizi en geç 01.08.2023, Salı gününe kadar Şubemizden iade-teslim almanız gerektiğini, bu tarihe kadar ürünlerinizi teslim almanız halinde sözleşmede belirlenmiş depo kira ücretinin uygulanacağını, ancak belirtilen tarihten sonra ürünlerinizi şubemizde depolamaya devam etmeniz halinde 01.08.2022 tarihinden itibaren belirlenen yeni kira ücreti ve maniplasyon ücretlerinin tahakkuk ettirileceği hususlarında bilgilerinizi önemle rica ederiz.